AFS radí: Ako sa brániť proti postihom nového zákona

Veľa sa už pohovorilo o novom „protifanúškovskom“ zákone a o predstavách (najmä) polície o jeho aplikácii. Posťažovali sme sa na internete, posťažovali sme sa v novinách, ba i v  jednej z televízii, ale čo doposiaľ nezaznelo, je zopár rád ako sa brániť.

afsNajčastejšie boli dôvodom pokutovania a postihov zo strany polície, a i pani hovorkyňa to sympaticky potvrdila, konzumácia alkoholu na stanici a vo vlaku, verbálna urážka policajta, odmietnutie vstupu na štadión pod vplyvom alkoholu a znemožnenie identifikácie zakrytím tváre.

Pokúsim sa stručne uviesť v čom sa policajti najčastejšie mýlili, a prečo bolo množstvo udelených pokút neoprávnených.

Konzumácia alkoholu na stanici

Zákon skutočne zakazuje divákom konzumovať alkoholické nápoje počas premiestňovania na zápas a z neho v priestoroch verejnej dopravy a v hromadných dopravných prostriedkoch. Porušenie tohto zákazu chápe ako priestupok a polícia môže udeliť pokutu až do výšky 300,– Eur a na rizikovom zápase, čo je v prípade Trnavy prakticky každý, až do výšky 1000,– Eur. Nie málo… Z kontextu zákona, právnici by múdro povedali ad analogiam, vyplýva, že zákaz konzumácie alkoholu sa vzťahuje na alkohol s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 %, čiže viac ako „desina“ pivo. Ak teda zrovna neholdujete ležiakom od našich českých susedov, ale veď kto by si také fajnovinky bral na futbal, pokutu ste dostať nemali.

Odmietnutie vstupu na štadión pod vplyvom alkoholu

Zákon obsahuje niekoľko neurčitých pojmov, ktoré môžu byť podľa výkladu použité ako „palica na každého psa“. Jeden z nich je aj oprávnenie usporiadateľa nevpustiť osobu ZJAVNE pod vplyvom alkoholu. Aj v nedeľu sa ukázalo, že výklad pojmu ZJAVNE závisel najmä od výšky (IQ) toho ktorého usporiadateľa či policajta. Ani tu nejde o svojvoľné a voľné posudzovanie. ZJAVNE pod vplyvom alkoholu je osoba, ktorá má podstatné problémy s rovnováhou a orientáciou v čase a priestore. Určite nie každý, kto zakričí: „Pohnite si!“ alebo „Do kedy tu máme čakať?“ Prípadnú previerku tzv. drégrom máte právo odmietnuť. Zákon neobsahuje povinnosť podrobiť sa previerke na obsah alkoholu. V prípade, že vás nevpustia, paradoxne, dožadujte sa vstupu na štadión u polície! Tá, čuduj sa svete!, má povinnosť kontrolovať a sankcionovať dodržiavanie zákona aj na strane usporiadateľa.

Verbálna urážka policajta

Je smutné, že to, čo sme v minulosti zo zákona odstránili ako relikt totalitnej doby sa potíšku vrátilo cez boj proti fanúšikom. A pamätajte, policajta, ale aj usporiadateľa, ba i delegáta zväzu a mnoho iných, nemožno znevažovať nielen verbálne, ale aj gestom, grafickým zobrazením a či dokonca „iným spôsobom“. Je zrejmé, že pod tento paragraf sa dá napchať čokoľvek. Zákon však vyžaduje HRUBÉ zneváženie. A zase sme pri pojme, ktorý je neurčitý, gumový a preto s pokušením na jeho zneužitie. HRUBÝM zneváženým však môže byť len také ťažké a hlboké zneváženie, ktoré sa zásadne dotkne danej osoby a spôsobí mu ťažšiu či dlhotrvajúcu ujmu. Ani z toho nie sme o moc múdrejší. Každopádne, nech vám je nápomocné, že HRUBÝM znevážením nemôže byť nič, čo je pomerne bežné a napr. Rytmus to používa vo svojich skladbách. Aj keď, to s tou „tvojou mankou ….“ je už na hranici.

Znemožnenie identifikácie zakrytím tváre

Na záver som si ponechal práve zakrývanie tváre, pretože v najväčšej miere demonštruje to, čo sa týka aj ostatných domnelých priestupkov. Priestupkom totiž môže byť len také konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. To hovorí hneď prvý paragraf zákona o priestupkoch a právnici tomu hovoria materiálna stránka. Všetko, všetko čo je v zákone zakázané, prikázané a označené ako priestupok, v sebe musí obsahovať práve prvok „ohrozovania záujmu spoločnosti“. Nemožno preto dávať pokuty mírnix-dírnix len preto, že mám šál cez ústa. Musí tu byť aj možnosť hrozby útokom na policajta alebo usporiadateľa, alebo snaha vyhnúť sa postihu.

Záver

Domáhajte sa svojich práv a neplaťte blokové pokuty, ak ste presvedčený o tom, že ste priestupok nespáchali. Policajt v takom prípade ani blokovú pokutu udeliť nemôže.

A nezabudnite! Máte právo si nahrávať policajtov pri výkone ich právomocí. Preto si, pre istotu, ich argumentáciu a zdôvodnenie uloženia pokuty nahrajte…. na horšie časy.

Pridaj komentár

komentáre 2

 1. pepek píše:

  a kto je to Rytmus alebo čo je to?

  • Fanusik píše:

   Rytmus (latinsky rythmos, řecky ρυθμός) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje (pracovní fáze spalovacího motoru). Příroda má také své přirozené rytmy v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období, ve vesmíru i pravidelných periodických pohybech většiny nebeských těles apod. Od těchto přírodních rytmů pak bývají v běžné praxi odvozeny mnohé další periodické děje a procesy společenské povahy.

   😉