MFK Ružomberok a fanklub FK Dukla reagujú na udalosti pod Čebraťom

V utorok sme priniesli správu, že Slovenský futbalový zväz začal prešetrovať udalosti, ktoré sprevádzali futbalové zápasy v Ružomberku počas ligových duelov s Banskou Bystricou, s Trnavou a v pohárovom zápase s Košicami. Klub MFK Ružomberok medzitým vydal k týmto incidentom stanovisko, svoje vyhlásenie poskytol aj fanklub FK Dukla.

Stanovisko MFK Ružomberok

Predstavitelia klubu reagujú na sporné momenty, ktoré nastali po zavedení nového zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý upravuje podmienky organizovania športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2014.

V stredu 23. apríla 2014 sa v priestoroch ružomberského štadióna, konalo stretnutie so zámerom objasnenia situácií, ktoré nastali pri zavádzaní nového zákona týkajúceho sa organizovaní verejných podujatí. Stretnutia sa zúčastnil športový a marketingový riaditeľ klubu, PaedDr. Ivan Kurilla, technický riaditeľ a bezpečnostný manažér klubu, Ing. Jaroslav Považan, hlavný usporiadateľ, Peter Hubcej, koordinátor pre styk s fanúšikmi, Ing. Jozef Bašnák a zástupca Asociácie fanúšikov Slovenska, Bc. Tomáš Dian. Na stretnutie bol pozvaný aj zástupca fanklubu Concordia 1906, Juraj Haríň, ktorý sa tesne pred začiatkom ospravedlnil.

Na stretnutí boli klubom prezentované a následne vysvetlené udalosti, ktoré sa odohrali počas domácich zápasov s Banskou Bystricou, Košicami a Trnavou:

Rizikové zápasy môže podľa spomínaného zákona vyhlásiť obec, SFZ/ÚLK, Policajný zbor SR alebo organizátor podujatia (§2, písm. c, zákona č. 1/2014 Z. z.). Ako náhle sa jeden z týchto subjektov rozhodne označiť tento zápas ako rizikový, ostatné to musia rešpektovať. K označeniu zápasu môže dôjsť aj v krátkom časovom predstihu, ako tomu bolo napr. v prvom semifinále Slovnaft Cup-u s MFK Košice, kedy Policajný zbor SR označil zápas ako rizikový, deň pred jeho uskutočnením.

Nahrávanie fanúšikov pri vstupe na štadión, prípadne vykonávanie dychovej skúšky na požitie alkoholu, nevykonáva usporiadateľská služba klubu, navyše dané úkony nie sú vykonávané na podnet klubu. Vykonávať ich môže len Policajný zbor SR a mestská polícia.

Ak je zápas označený ako rizikový, fanúšikovia hosťujúceho tímu sú povinní zdržiavať sa v sektore toho družstva, ktoré podporujú, teda v sektore hostí (§15, písm. e, zákona č. 1/2014 Z. z.). V prípade, že hosťujúci fanúšikovia nedodržia toto nariadenie, Policajný zbor SR môže pristúpiť k tomu ako k porušeniu zákona (priestupky – §25, ods. 3, písm. a zákona č. 1/2014 Z. z.). K tejto situácii došlo po zápase 25. kola Corgoň ligy s Banskou Bystricou.

Rovnako tak môže Policajný zbor SR dohliadať na požívanie alkoholických nápojov, kde sa účastníkovi podujatia zakazuje navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu (§16, písm. b, zákona č. 1/2014 Z. z.), ako aj zakazuje požívanie alkoholických nápojov počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia v priestoroch hromadnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch (§16, písm. h, zákona č. 1/2014 Z. z.). Preto sa na náš štadión nedostala skupina fanúšikov Spartaka Trnava v stretnutí 27. kola Corgoň ligy. Ani tentokrát však nešlo o iniciatívu nášho klubu.

• Aktívni fanúšikovia nemajú zakázané fandiť postojačky na našom štadióne, pokiaľ fandia vo svojom vyhradenom sektore, nie mimo neho, teda nezdržujú sa v priestoroch podchodov tribún, ktoré slúžia ako únikové východy pre prípad mimoriadnych udalostí počas futbalového zápasu.

Stanovisko fanklubu FK Dukla Banská Bystrica

Vzhľadom k tomu, že v minulosti došlo v sektore hostí ku niekoľkým konfliktom s miestnou SBS a mestskou políciou, rozhodli sme sa, že na tento zápas si nebudeme kupovať  lístky do príslušného sektora. O dôvod viac malo byť echo o ešte prísnejších kontrolách  na vstupe (hovorenie svojho mena na kameru, atď.), ktoré mimo toho, že sú vykonávané nad rámec zákona, urážajú ľudskú dôstojnosť a neboli sme ochotní ich znášať, rovnako ako ich nemusia znášať ostatní návštevníci zápasu.

V minulosti dochádzalo k neustálym provokáciám zo strany SBS a mestskej polície a zneužívaniu ich kompetencií. Príkladom je zápas z mája 2012, kedy brutalita príslušníkov dosiahla svoj vrchol, viď video: https://www.youtube.com/watch?v=-NXV2y5bUV4

Vzhľadom k tomu, že tento zápas bol políciou klasifikovaný ako rizikový, išli sme na zápas bez klubových suvenírov, aby sme sa mohli športového podujatia zúčastniť ako obyčajní diváci. Napriek tomu približne 15 ľudí nebolo na štadión vpustených. Upozorňujeme, že spomínaní ľudia sa nesnažili dostať na tribúnu, kde je sektor domácich, ale na protiľahlú stranu, takže nešlo o žiadny pokus zamiešať sa medzi domácich fanúšikov a vyvolať konflikt.

Podľa nášho názoru postupovala polícia v rozpore so zákonom o organizovaní športových podujatí, keďže bez riadneho zdôvodnenia nevpustila divákov na tribúnu, napriek tomu, že sa nijako neprejavovali ako priaznivci hosťujúceho klubu a nemali na sebe žiadne klubové suveníry. Je paradoxné, že neboli vpustení ani ľudia, ktorých trvalé bydlisko je Brezno, Turčianske Teplice, či dokonca Liptovská Osada. Polícia aj usporiadatelia odmietli zdôvodniť toto konanie a neustále opakovali, že majú ísť dotyční do sektora hostí. Úplný nonsens bol, keď nebol vpustený ani človek, ktorý je inak fanúšik Spartaka Trnava a prišiel sa pozrieť na tento zápas ako nezúčastnený divák.

Skupina, ktorá na štadión bola vpustená, bola po zápase po jednom odchytávaná príslušníkmi PZ SR a následne podrobená dychovej skúške na alkohol, napriek tomu, že nikto neprejavoval známky opitosti a maximálne nafúkaná hodnota bola 0,35 promile. V tomto kontexte poukazujeme na nezákonný postup polície, ktorá v prípade, že človek odmietol vec vybaviť v blokovom konaní, ho nátlakom a vyhrážkami použitím prísnejšej sankcie v rámci priestupkového konania prinútila blokovú pokutu podpísať. Následne príslušníci PZ SR zaznamenali vysvetlenie 12 ľudí k podozreniu z priestupku, ktorý mal spočívať v tom, že si Banskobystričania nezakúpili vstupenky do sektora hostí. Daná vec bude zrejme riešená v odbore všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade Ružomberok, kde v blízkej budúcnosti očakávame doručenie rozkazov o uložení sankcie, resp. predvolaní na prejednávanie priestupku. Vrcholom všetkého bolo, že napriek tomu, že pred, počas a po zápase nedošlo  k jedinému incidentu, čakalo v Banskej Bystrici na nás 7 áut polície, vrátane kriminálnej polície, ktorá nás opäť (druhýkrát za deň) bez zjavného dôvodu legitimovala.

Antiracionálnosť takéhoto postupu polície a usporiadateľa dokumentovala aj podpora okoloidúcich ružomberských divákov a fanúšikov, ktorí nahlas vyjadrovali nesúhlas so šikanou, ktorej sa dostalo Banskobystričanom. Počas zápasu sa neodohral jediný konflikt, napätie neustále vyvolávala iba polícia PZ SR, ktorá sa držala doslovného výkladu nového zákona, bez akéhokoľvek prepojenia na ostatné právne predpisy a v rozpore s ústavnými právami občanov, garantovanými Ústavou SR. Opäť poukazujeme na to, že na zápas v Ružomberku sme prišli ako diváci, čo dokumentuje aj fakt, že počas celého prvého polčasu skupinka ľudí, ktorá sa dostala na tribúnu, priateľsky konverzovala s okolosediacimi domácimi priaznivcami, tlieskala výkonom a pekným akciám oboch tímov, počas 90 minút nedošlo k jedinému konfliktu a nikto z dvanástich Banskobystričanov nejavil známky požitia alkoholických nápojov. V tomto prípade teda máme za to, že konanie policajtov nemalo iný cieľ, ako šikanu priaznivcov futbalu, nakoľko v danom prípade nijakým spôsobom nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu záujmu spoločnosti, teda k naplneniu materiálnej stránky priestupku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Policajti postupovali nad rámec platnej legislatívy, pričom znemožnili akúkoľvek kontrolu a dozor nad svojim postupom napr. tým, že si stiahli svoje identifikačné čísla, alebo tým, že vyvíjaním nátlaku na mladších divákov týchto prinútili podpísať blokovú pokutu, ktorá okrem toho, že bola podľa nášho názoru udelená nezákonne, obsahovala neodôvodnene vysokú sankciu (pokuta 100 eur človeku, ktorý nejavil nijaké známky opitosti, nafúkal 0,30 promile alkoholu, a nebol si vedomý spáchania žiadneho priestupku).

Konanie polície na zápase v Ružomberku plne poukázalo na absurdnosť zákona, ktorý by mal priniesť poriadok a slušnú atmosféru na športové podujatia, ale v skutočnosti  iba zavádza šikanu fanúšikov. V danom prípade dostala slušnosť a ľudská dôstojnosť knockout. Na záver je nutné skonštatovať, že represie, aj keď nie v takom rozsahu sa dotkli aj domácich fanúšikov, ktorí  od zápasu s Banskou Bystricou bojkotujú fandenie na domácich zápasoch svojho tímu, a neskôr aj hosťujúcich fanúšikov z Košíc a Trnavy, ktorí napriek tomu, že smerovali do sektoru hostí  boli políciou šikanovaní v možno ešte väčšom rozsahu, ako diváci z Banskej Bystrice.

Pridaj komentár

komentárov 8

 1. ico píše:

  FK RK = reci,reci. Ludom beru osobne veci pri vstupe na sportove podujatie, vid priklad: chlapom zapalovace, zenam parfem, a boli to usporiadatelia

 2. as píše:

  čo ste si ho nenešli v RK borca .

 3. mikulov píše:

  Velka pochvala pre chalana z BB, ktory dokazal vecne zhrnut argumenty a fakty do takejto podoby!

 4. Hurá systém píše:

  Doma fízla bije manželka, je pod papučou, jebo, zdochol by od hladu, keby nebol mestským hovnom, tak si dokazuje, aký je chlap, nula 😀 gumená.
  Si hovno a nie policajt.

 5. RWA píše:

  kurva ked vidim jak mu dal cey pysk najradsej by som si toho kokota nasiel a prijebal mu…acab

 6. ruzemberok píše:

  ten ruzemberok je dobre do grcu v postate mi nic mi muzikanti a za setko mozu acabi. zebraci su to obycajni